VEJEN IND TIL DIG SELV

VEJEN IND TIL DIG SELV

MEDITATION

MEDITATION

Meditation er en pause, der kan være med til at skabe en indre ro, et nærvær og en øget bevidsthed. 

Du kan meditere alene, to personer sammen eller i en større gruppe. Uagtet rammen og kontekst er meditationen en individuel proces. En proces, der er unik for dig og som har til formål at hjælpe dig til generelt at leve mere vågent.

Et andet resultat du kan opleve ved at meditere er en bedre koncentration, mere rummelighed og opmærksomhed rettet mod både dig selv og andre personer. Desuden kan en helt enkel hverdagsmeditation støtte dig i processen til bedre at kunne regulere dig selv og i det hele taget at mærke hele dig. Meditation kan således være med til at hjælpe dig til mere balance i både din krop og i dit sind.

Jeg hører til tider at meditation handler om at undgå tanker. Det er dog ikke formålet, derimod handler det i større grad om at acceptere de tanker, der kommer og at betragte dem fra et mere neutralt sted i dig selv.

Meditation kan invitere til at du bedre kan komme i forbindelse med sider i dig selv uden at dømme ud fra rigtig eller forkert og mere at konstatere at tankerne eksisterer i dit sind. Derfra bliver det muligt at iagttage i hvilke retninger tankerne bevæger sig. 

Jeg guider og inspirerer meditationen både individuelt og i en gruppe af to eller flere personer. Både i den individuelle og i den gruppebaserede meditation kan vi aftale tid og sted ud fra dit personlige ønske og behov. Har du eller I behov for et forløb er det muligt at købe et klippekort på fem eller ti gange med meditation á 1,5 timer. 

Har du ikke prøvet at meditere før og vil du gerne lære det, så er et forløb muligt hvor jeg guider dig, og hvor vi har fokus på forskellige metoder, ramme, praksis generelt og helt sikkert om effekten for dig.

Smartphone

25115065

Email - Free communications icons

lb@lisbethbang.dk

CVR

33669763

Enghaven 7, 8250 Egå

Smartphone

25115065

Email - Free communications icons

lb@lisbethbang.dk

CVR

33669763

Enghaven 7, 8250 Egå