SAMSPIL OG PROCESSER

TEAMUDVIKLING

TEAMUDVIKLING

Når jeg samarbejder med teams handler det ofte om både et behov og en længsel efter forandring i teamets samspil og interne processer. Teamets fokus – og arbejde med det interne liv er ofte en langsigtet og effektiv investering, hvis teamet selv er indstillet på forandring.

Det bedste samarbejde ses i teams, hvor der er en høj grad af tillid og tryghed og derfor er det centralt at have fokus på teamets interne liv og relationer. Teamets udvikling vil være en fælles proces og kan fx have afsæt i hvad der motiverer den enkelte og teamet som helhed, uenighed der blokerer for et konstruktivt samarbejde, falsk harmoni, den indbyrdes kommunikation mm. 

Min funktion er at støtte processen og at facilitere den, så det ønskede resultat kommer til at ligge inden for rækkevidde. Teamet får således mulighed for at arbejde med deres aktuelle behov og ønsker – og derfra handler det om med bevidsthed at overføre de ønskede og nødvendige forandringer til hverdagens praksis, hvilket ofte er den største udfordring.

Processer omkring teamudvikling vil involvere både teoretiske oplæg, praktiske og refleksive øvelser, som vil være relevante for processen og det ønskede mål. Afhængig af hvilket formål og mål, der ligger til grund for teamets proces, kan min del af processen have en varighed på halve eller hele dage over en kortere eller længere periode. 

Min tese er, at hvis teori og refleksion skal bringes fra læringsrummet til en fælles faglig praksis, så er det vigtigt at tage afsæt i deltagernes egne erfaringer og situationer og give tid og rum til forandring. Både forpligtende samvær og ejerskab er væsentlige elementer i en udviklingsproces – og det tager tid at skabe. 

DET SIGER KUNDERNE

Smartphone

25115065

Email - Free communications icons

lb@lisbethbang.dk

CVR

33669763

Enghaven 7, 8250 Egå

Smartphone

25115065

Email - Free communications icons

lb@lisbethbang.dk

CVR

33669763

Enghaven 7, 8250 Egå