Hvad er det egentlig MEDITATION kan?

jdjdjdjdjjjdjdjdjdjjjdjdjdjdjjjdjdjdjdjjjdjdjdjdjjjdjdjdjdjjjdjdjdjdjjjdjdjdjdjjjdjdjdjdjjjdjdjdjdjj

Der er mange holdninger til meditation både fra personer, der roser og de som gør det modsatte. Personligt synes jeg, at det er skønt med mange perspektiver, indsigter og forståelser på et emne som meditation. Jeg vil her bidrage meget kort med de sider af meditation, som optager mig og derfor også lidt om, hvordan jeg selv praktiserer!

Selve ordet meditation er afledt af det latinske meditor og meditatio, der betyder `øver mig, forbereder mig til`, og begge dele er præcis hvad meditation som metode handler om!

Mange i vores vestlige del af verden oplever en tilpasset form af meditation, som oprindelig kommer fra den vediske religion, der bl.a. er ophav til den moderne hinduisme, og som er den ældste religion der bekender sig til meditationen som en åndelig og religiøs praksis. Flere steder i verden er meditation blevet en naturlig og integreret del af hverdagen og er en måde bl.a. at skabe ro og forbinde sig til sig selv på. 

Historisk set kom meditation til Vesten først i 1960érne og er med tiden blevet mere og mere populært, og er et både meget omtalt og undersøgt emne. Der er faktisk stor praksiserfaring med meditation og ligeledes er der klar evidens for, at metoden beriger det enkelte menneske. Jeg kommer mere ind på med hvad og hvorfor senere i teksten. 

Det overordnede fokus er dog, at når vi beriger og nærer os selv, vil det afspejle sig både inde i os selv og i den måde, vi er i vores relationer på! 

Netop her kan meditationen støtte og hjælpe os i processen til at ændre vores mindset, fordi meditation er en metode til at stilne sindet gennem fokus, koncentration og opmærksomhed. Når vi træner sindet via meditation, søger vi imod at være til stede i nuet og at give slip på tankemylder og alt det, der netop forstyrrer sindet, og når vi ved, at mange af os har en tendens til ofte at tro på de tanker, vi har om os selv eller de tanker, som andre har om os, bliver det nødvendigt at lære, at vi ikke er vores tanker. 

Meditationen i sig selv er blot en metode til at være vågen overfor sig selv – i forhold til både krop, sind og psyke. Det handler således ikke om at alt bliver perfekt eller rosenrødt, at ubehag og smerte forsvinder og livsbegivenheder ændrer karakter. Derimod støtter meditationen os til bedre at kunne være sammen med os selv, kigge på – og mærke sig selv fra et roligere og mere balanceret sted. Altså også at vove at mærke de tanker og det, der eventuelt gør ondt. 

Min egen oplevelse helt personligt er, at det er ved at gå ind i de svære afkroge af sindet, at vi har mulighed for at forløse og/eller lære af visse hændelser og livsvilkår. 

Når vi har mod til at stå i de svære ting, har vi mulighed for at få bevidsthed og nye indsigter med os. Indsigt i sig selv giver jo ikke en forløsning, så der skal altid handles på den, fx ved at ændre i tankerne, i handlemønstre eller i regulering af vores egne følelser. Det kan lyde let og enkelt, hvilket det absolut ikke er!

Her kan meditationen også være hjælpsom. Metoden giver os nemlig mulighed for at skabe en indre ro og fred, idet meditation får nevesystemet til at falde til ro. Det sker blandt andet ved, at det parasympatiske nervesystem aktiveres. Denne del af vores nervesystem kan vi ikke styre med vores vilje, men ved meditation kan man direkte måle at hjerterytme, blodtryk, puls og åndedræt bliver roligere, og derfra har vi mulighed for at forholde os til livet fra et andet sted i os selv. Nemlig fra et mere roligt og nænsomt sted. Helt konkret kan man se, at meditation ændrer balancen mellem signalstofferne i hjernen, så den udskiller større mængder af hormonet dopamin og samtidig skruer ned for de såkaldte stresshormoner. Det gør os mere afslappede og rolige inden i, og det betyder at hjernen opleves skarpere, vi bliver altså bedre til både at huske og til at lære – og det bliver vi mennesker jo bare klogere af på alle niveauer.

Ud over de fysiske oplevelser er formålet med meditation generelt en indre fordybelse, hvor målet er en anden form for væren (altså modsat gøren), hvor man optræner evnen til at være fuldt til stede i nuet og i stilheden. Som allerede nævnt mediterer vi for at opnå større indre ro, bedre koncentration, øget selvbevidsthed og påvirke tanker og følelser. Det handler altså om vores måde at være til stede i verden på.

Der er mange forskellige meditationsteknikker og det handler om at finde den metode, der passer bedst til dig. Søg på nettet efter metoder, lad dig inspirere af andre og vid at det ikke nødvendigvis handler om at komme langt OP og langt NED og at der ikke er én sand måde at praktisere på. Det grundlæggende er nærmere at være vågen – og at tjekke ind med sig selv. At se, føle og mærke hvad der mon dukker op! 

Jeg startede min meditationspraksis for mange år siden, fordi jeg personligt var presset og var nødt til at finde en måde at skabe ro. I dag handler min praksis om, at det gør mig godt både kropsligt, mentalt og følelsesmæssigt. Desuden er det en stor hjælp, når jeg skal finde vej i udfordrende situationer, og det skønne er, at jeg faktisk ofte finder en vej, et svar og mest af alt ro i mig selv. 

Praktisk sidder jeg altid i en stol med rank ryg, når jeg mediterer. Desuden mediterer jeg helst om morgenen, og kun ved særlige behov mediterer jeg på andre tidspunkter af dagen. At jeg mediterer fra morgenstunden handler om, at der er mest ro i huset på det tidspunkt, at jeg kan lide at starte dagen langsomt og at jeg føler mig åben og klar til en ny dag efter at have mediteret.

Det er også helt særligt for mig at meditere i naturen, især ved havet. Jeg elsker havet og de stærke kræfter, som det repræsenterer. Det giver mig ro og en følelse af styrke, taknemmelighed og rummelighed. Uagtet hvor jeg mediterer, så arbejder jeg også med min vejrtrækning på forskellige måder. Jeg har altid en intention om at skabe en pause! 

Præcis som jeg har fundet mine præferencer, handler det om for dig at finde dine. 

Det er derfor vigtigt at prøve dig frem, at give dig tid, at være vedholdende og målrettet for det tager tid at finde sin form og at vænne sig til, at både tanker og følelser dukker op og mest af alt, at det er helt okay. Måske endda følelser der ubevidst er brugt energi på at holde væk fra sindet i lang tid. 

Helt praktisk er det også vigtigt at du finder den stol, den pude, den meditations-skammel eller det sted i naturen, som passer bedst for dig. Der er altså ikke kun én måde at meditere på. Mange finder stor hjælp til sin praksis via en guidet meditation, især i starten og der findes utrolig mange udbydere af den slags. Søg og du skal finde – og blot 10 minutters meditation dagligt kan skabe den ro som sindet, kroppen og psyken har brug for. En pause!

En ny vane tager mange uger at integrere, så den daglige praksis, vedholdenhed, udholdenhed og bevidsthed er nødvendige ingredienser. 

Når den nye vane er integreret, kan man ”nøjes” med at meditere 3 til 4 gange om ugen og naturligvis efter behov.

Har du brug for støtte til at komme i gang eller for ny inspiration, så søg endelig den hjælp, som du finder rigtig for dig. 

God fornøjelse med din (nye) praksis!

De varmeste tanker, Lisbeth 

ANDRE INSPIRATIONSTEKSTER

Smartphone

25115065

Email - Free communications icons

lb@lisbethbang.dk

CVR

33669763

Smartphone

25115065

Email - Free communications icons

lb@lisbethbang.dk

CVR

33669763